Yhdistys

Toiminta

Kuivasjärven pienkiinteistöyhdsitys edistää toiminnallaan yhteisöllisyyttä ja asuin- ja ympäristöviihtyvyyttä Kaijonharjun suuralueella. Asukasyhdistys toimii yhteistyössä Oulun kaupungin, oman alueen koulun, muiden paikallisten yhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hallinto

Kuivasjärven Pienkiinteistöyhdistys ry:n hallituksena toimivan toimikunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittava puheenjohtaja sekä neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Talous

Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys saa varoja toimintaansa mm. Oulun kaupungilta tapahtuma-avustuksena sekä tapahtumien arpajais- ja myyntituloista.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksua ei toistaiseksi peritä.